Yhdistyksen tehtävä

Miten toimimme käytännössä?

Yhdistystyö tehdään pääosin vapaaehtoispohjalta.

  •  Teemme aloitteita ja esityksiä
  •  Annamme lausuntoja
  •  Järjestämme neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia
  • Osallistumme yksinasuvien kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin
  • Toimimme yhteistyössä toimintamme kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa

Teemme käytännönläheistä yhteisötyötä yksinasuvien keskuudessa. Naapurilähiö-hankkeessa rakennamme toimivaa, yksinasuvia hyödyttävää naapuriavun mallia, jota koordinoidaan vapaaehtoisten, koulutettujen yhteisökoordinaattorien avulla. Hanketta voi seurata Naapurilähiö-hankesivun kautta tai Naapurilähiö-hanke -Facebookissa.

 

                 

Yksinasuvia on Suomessa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan 1 162 308 henkilöä. Asuntokunnista noin 42 % oli yhden hengen asuntokuntia. Yksinasuvien taloudellinen asema ei ole kuitenkaan yhdenvertainen suhteessa pariskunnissa eläviin. Yhteiskuntaa rakennetaan edelleen valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti, vaikka yksinasuvia on asuntokunnista lähes puolet - ja suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet.


Yksinasuvat ry:n jäsenistä lähes puolet on elänyt perhe-elämää myös aikuisena. Jokaisen kohdalle voi osua yksinasumista, joko koko aikuisiän tai ajoittain. On tavallista, että yksinasuminen pitenee ja jää jopa pysyväksi asumisen muodoksi ikääntymisen myötä. Yksinasuvat ry fokusoi toimintansa tähän saumaan, onpa se sitten pitkä tai lyhyt.

Yksinasuva kantaa asumisesta ja elinkustannuksista aiheutuvat kulut ilman mahdollisuuksia jakaa niitä toisen tulontuojan kanssa. Yksiön neliöhinta on noin kolmannes korkeampi kuin kolmioiden tai suurempien asuntojen neliöhinta. Pienten asuntojen vuokrat ovat suhteessa kalliimmat. Markkinataloudessa kuluttajapalvelut ja -tuotteet hinnoitellaan ns. määräalennuksella. Näistä ja monesta muusta syystä johtuen yksinasuvan syrjäytymisen riski kasvaa. Taloudellinen ja sosiaalinen syrjäytyminen voivat muodostaa negatiivisen kehän.

Tutustu muihin faktoihin Tutkittua tietoa -sivulla. 


Yksinasuva kokee perhekeskeisessä yhteiskunnassa usein jäävänsä yksin haasteineen.Yksinasuvat ry valvoo yksinasuvien etua. Inhimillisten ja tasavertaisten elämän edellytysten edistäminen yksinasuvalle on keskeisin tehtävämme. 

Yhdistyksen tehtävä:

  • Seuraamme yksinasuvien aseman kehitystä.
  • Edistämme yksinasuvien perusturvallisuutta, keskinäistä yhteistoimintaa ja kannustamme omaehtoiseen kansalaistoimintaan.
  • Tiedotamme yksinasuvien taloudellisesta, sosiaalisesta ja oikeudellisesta asemasta suhteessa muissa perhemuodoissa asuviin aikuisiin.