Yksinasuvat ry on vuonna 2009 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää yksinasuvien sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Päätarkoituksena on yksinasuvien inhimillisen ja tasavertaisen elämän toteutuminen yhteiskunnassa. Erityisesti yhdistys pyrkii estämään ja ehkäisemään sosiaalisesta ja taloudellisesta syrjäytymisestä aiheutuvia haittoja. Yhdistys edistää yksinasuvien perusturvallisuutta, keskinäistä yhteistoimintaa ja kannustaa omaehtoiseen kansalaistoimintaan.

Vuonna 2019 yksinasuvia oli Suomessa 1 221 456 ​henkilöä ja asuntokunnista lähes 45 % oli yhden hengen asuntokuntia (Tilastokeskus 2019). Suurista luvuista huolimatta yksinasuvien taloudellinen asema ei ole yhdenvertainen suhteessa parisuhteessa eläviin. Yhteiskuntaa rakennetaan edelleen valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti, vaikka yksinasuvia on asuntokunnista lähes puolet - ja suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet.


Miten toimimme käytännössä?

Yhdistystyötä tehdään vapaaehtoispohjalta.

  • Teemme aloitteita ja esityksiä
  • Annamme lausuntoja
  • Järjestämme neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia
  • Osallistumme yksinasuvien kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin
  • Toimimme yhteistyössä toimintamme kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa

Teemme käytännönläheistä yhteisötyötä yksinasuvien keskuudessa. Naapurilähiö-hankkeessa rakennamme toimivaa, yksinasuvia hyödyttävää naapuriavun mallia, jota koordinoidaan vapaaehtoisten, koulutettujen yhteisökoordinaattorien avulla. Hanketta voi seurata Naapurilähiö-hankesivun kautta tai Naapurilähiö-hanke -Facebookissa.


Tutustu yhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan!

HUOM! Päivitämme Yksinasuvat ry:n internet-sivuja, minkä vuoksi sivuilla voi olla joitakin puutteita. Ota tarvittaessa yhteyttä posti@yksinasuvat.fi