Yksinasuvat ry on vuonna 2009 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää yksinasuvien sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Päätarkoituksena on yksinasuvien inhimillisen ja tasavertaisen elämän toteutuminen yhteiskunnassa. Erityisesti yhdistys pyrkii estämään ja ehkäisemään sosiaalisesta ja taloudellisesta syrjäytymisestä aiheutuvia haittoja. Yhdistys edistää yksinasuvien perusturvallisuutta, keskinäistä yhteistoimintaa ja kannustaa omaehtoiseen kansalaistoimintaan.

Vuoden 2022 lopussa Suomessa oli 1,3 miljoonaa yksinasuvaa. 

Suurista luvuista huolimatta yksinasuvien taloudellinen ja lainsäädännöllinen asema ei ole yhdenvertainen suhteessa useamman hengen kotitalouksissa eläviin. Yhteiskuntaa rakennetaan edelleen valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti, vaikka yksinasuvia on asuntokunnista lähes puolet - ja suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet.


Miten toimimme käytännössä?

Yhdistystyötä tehdään vapaaehtoistyönä.

  • Teemme aloitteita ja esityksiä
  • Annamme lausuntoja
  • Osallistumme yksinasuvien kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin
  • Toimimme yhteistyössä toimintamme kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa

Tutustu yhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan!