Tutkittua tietoa

Olkaa yhteydessä yhdistykseen, jos haluatte tiedottaa yksinasumisesta omia sidosryhmiänne. Tuotamme tietoa tarpeisiinne mahdollisuuksien mukaan.

 

Yhteystiedot

posti@yksinasuvat.fi

045-8052324

Väestöennuste perhemuodoittain, Suomi.jpg (91 kB)
Tällä hetkellä yksinasuvia on maassamme noin 40 000 enemmän kuin oheinen ennuste ennakoi vuodelle 2019. Suomen väestöennuste vuoteen 2039: Nico Keilmanin projektio perhetyypeittäin. Lähde: Lassila, Jukka - Valkonen, Tarmo: Vanhalle varaksi, turvaksi tutisevalle. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, ETLA, s. 23. Helsinki 2010.