Ajankohtaista


Joulukuu 2021

7.12.2021

Yksinasuvien positiivinen mielenterveys, elämänlaatu ja sosiaalinen tuki (POMELA -hanke) -loppuseminaari

POMELA -hankkeessa on tutkittu millaiset tekijät liittyvät yksinasuvien positiiviseen mielenterveyteen ja elämänlaatuun, ja kokevatko he saavansa riittävästi sosiaalista tukea. Hankkeessa on selvitetty lisäksi millaisia merkityksiä ja kokemuksia yksinasuvat näihin liittävät. Myös terveys- ja muiden palveluiden käyttöä sekä muutoksia yksinasuvien mielenterveydessä ja elämänlaadussa on tarkasteltu. Loppuseminaarissa esitellään hankkeen tuloksia näistä näkökulmista. (Lähde/järjestäjä THL)


Keskiviikkona 08.12.2021, klo. 09:30 - 12:30, verkossa

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/7952826


Marraskuu 2021

22.11.2021

Kaikille jäsenille mielenkiintoista asiaa

Kalevi Sorsa -säätiön uusi julkaisu ”Yksinasuvat esiin! Miten huomioida yksinasuvat politiikassa” tarkastelee yksinasumista kriittisesti hyvinvoinnin, toimeentulon, puoluepolitiikan ja koronakriisin näkökulmista:

Miten yksinasuvien sosioekonominen asema eroaa parisuhteessa eläviin ja perheellisiin verrattuna? Miten yksinasumista on käsitelty poliittisessa päätöksenteossa? Millä toimilla valtion tulisi edistää yhdenvertaisuutta ja kohentaa yksinasuvien asemaa?

Julkaisutilaisuus on Helsingin keskustakirjasto Oodissa ke 24.11.2021 klo 9-10. Tilaisuus on kaikille avoin eikä osallistumiseen vaadita ennakkoilmoitusta. Lisätietoa https://sorsafoundation.fi/tervetuloa-yksinasuvat-esiin-julkaisutilaisuuteen/

Julkaisutilaisuus esitetään myös suorana lähetyksenä sivulla: https://www.facebook.com/Sorsafoundation


Lämpimin terveisin

Yksinasuvat ry
Hallitus