Huhtikuu 2024

 

Yksinasuvat ry:n vuosikokouksessa 7.4. valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Hallitus järjestäytyi myöhemmin saman kuun aikana.

Vuosikokouksessa yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Taru Salovaara. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Raija Eeva, sihteeriksi Terhi Lammi ja rahastonhoitajaksi Pirkko Korpiaho. Yhdistyksen viestintää päätettiin lähteä kehittämään viestintätiimivetoisesti ja viestintätiimiin valittiinkin useita henkilöitä: Tiina Arlin, Anita Hellman, Anita Ranta ja Taru Salovaara. 

Koko hallituksen kokoonpano on siis seuraava:

Varsinaiset jäsenet:

Taru Salovaara, Espoo
Raija Eeva, Turku
Tiina Arlin, Vantaa
Anita Hellman, Helsinki
Terhi Lammi, Helsinki
Anita Ranta, Pirkkala

Varajäsenet: 
Riitta Asikanius, Helsinki 

Maaliskuu 2024


Yksinasuvien palvelutarvetta tulisi selvittää

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmämme perustuu edelleen vahvasti sille oletukselle, että kaikilla on joku, jonka apuun tukeutua. Entä jos näin ei ole?

Ikääntyneiden palvelutarvetta arvioitaessa yksinasuminen taustatekijänä tunnistetaan jo kohtalaisen hyvin. Jos kotihoidon asiakas on kotiutumassa sairaalasta, varmistetaan järjestelmällisesti, asuuko hän yksin ja arvioidaan kotona pärjäämistä tämän pohjalta. Työikäisten kohdalla tätä ei useinkaan kysytä, vaan oletetaan.

Esimerkiksi päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen kotiutumisen edellytyksenä on, että potilaalla on saattaja kotiin lähtiessä ja kotona aikuinen seurana seuraavaan päivään. Iästä riippumatta ongelmaksi voivat muodostua konkreettiset avuntarpeet, kuten haavasidosten vaihtaminen tai silmätippojen laitto. Toisen ihmisen on helppo vaihtaa vaikkapa selässä olevat haavasidokset, mutta ilman toisen apua se on vähintäänkin haastavaa, ellei mahdotonta.

Yksinasuvat ovat tottuneet pärjäämään yksin. Moni ei pyydä apua, vaikka sitä tarvitsisi. Tämän vuoksi erilaiset rahalliset tuet ja palvelut, joihin olisi oikeutettu, voivat jäädä saamatta.

Nyt vallalla oleva käsitys siitä, että yksinasuvilla ei ole erityisiä tarpeita perustuu siihen, että palvelutarvetta ei ole kartoitettu. Yksinasuvien määrän kasvaessa hyvinvointialueella olisikin keskeistä tilastoida yksinasuminen taustatietona ja sen jälkeen selvittää, millaista apua, tukea ja palveluja yksinasuvat tarvitsevat.

Taru Salovaara
hallituksen jäsen
Yksinasuvat ry


Marraskuu 2023

HS Mielipide 30.11.2023


Leikkaukset osuvat kipeimmin yksinasuviin

Hallitus on tekemässä leikkauksia asumistukeen, toimeentulotukeen ja työttömyysturvaan. Mediassa on nostettu esiin lapsiperheitä ja yksinhuoltajaperheitä, joihin leikkaukset vaikuttavat.

Kuitenkin yleisen asumistuen saajista 70 prosenttia on yksinasuvia. Toimeentulotukea saavista kotitalouksista 77 prosenttia on yksinasuvia. Leikkaukset kohdistuvat pienituloisiin yksinasuviin: yksinasuvista jopa 42 prosenttia kuuluu kahteen alimpaan tuloluokkaan, yksinhuoltajista 29 prosenttia, kahden vanhemman perheistä 14 prosenttia ja lapsettomista pareista 9 prosenttia. Myös työllisyyden osalta yksinasuvien tilanne on heikompi kuin muiden: yksinasuvista työllisiä on 63 prosenttia, kun muussa väestössä työllisiä on 77 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö Soste on arvioinut pienituloisten määrän kasvavan voimakkaasti (HS 14.11.).

Yksinasuvien valtakunnallisessa yhdistyksessä olemme todella huolissamme yksinasuvien yhdenvertaisuuden puutteesta yhteiskunnassamme. Monissa virallisissa tilastoissa yksinasuvia ei edelleenkään tilastoida. Yllä mainitut prosenttiluvut ovat Kelasta, Tilastokeskuksesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta erikseen pyytämällä saamiamme tietoja. Yksinasumisesta tarvittaisiin paljon nykyistä tarkempaa, virallista tilastotietoa poliittisen päätöksenteon tueksi ja julkisten palvelujen kehittämiseksi.

Suomessa on 1,3 miljoonaa yksinasuvaa, noin puolet heistä työikäisiä. Jotkut haluavat asua yksin, toisten täytyy asua yksin. Yksinasumisen on oltava mahdollista tuloista riippumatta.

Terhi Lammi
hallituksen jäsen
Yksinasuvat ry


Huhtikuu 2023

Päivitetty 16.4.2023

Yksinasuvat ry:n vuosikokous on pidetty ja uusi hallitus valittu. Saimme uusia aktiiveja mukaan ja voimme toivottaa koko hallitukselle menestystä tärkeässä vaikuttamistyössä🌹 

Järjestäytymiskokous ja muu tehtävien jako on tuonnempana, mutta tässä on hallituksen kokoonpano: 

VARSINAISET JÄSENET:
Tiina Arlin, Vantaa
Raija Eeva, Turku
Pirkko Korpiaho, Salo
Terhi Lammi, Helsinki
Anita Ranta, Pirkkala
Pekka Väisänen, Helsinki

VARAJÄSENET: 
Riitta Asikanius, Helsinki  
Taru Salovaara, Espoo 


Facebook-linkissä (alla) pitkäaikainen hallituksen jäsen Marja Ansio kertoo, minkälaista keittoa kokouksen osallistujat saivat. Takuuvarmasti oli hyvää! 

https://fb.watch/jYWXIeDsrd/


Maaliskuu 2023 

Päivitetty 29.3.2023

HUOMIO! 

Korjattu vuosikokouspäivä lauantaiksi, myös jäsenkirjeeseen.VUOSIKOKOUSKUTSU YKSINASUVAT RY:N JÄSENILLE:

Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22, 20100 Turku   https://goo.gl/maps/J9nEtugooCMc53yd6


Päivitetty 27.3.2023


Sitra tarkasteli osallistavaa ja keskustelevaa lainsäädäntöprosessia maaliskuussa julkaistussa selvityksessä, jonka kirjoittaja on kokenut lainvalmistelija, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen.

Yksinasuvat ry osallistui vastaamalla selvityksen kyselyyn.

"Keskustelevasta kuulemisesta laatua lakeihin – Opas avoimeen, osallistavaan ja keskustelevaan lainsäädäntöprosessiin

Kaikille avoin keskustelutilaisuus selvityksestä oli 16.3.2023 Helsingissä.

Tästä Sitran sivuille: Tehdäänkö lait yhdessä? - Sitra

Tästä tallenteeseen: Tehdäänkö lait yhdessä? Tilaisuus 16.3.2023 - YouTube


Päivitetty 24.3.2023 

Yksinasuvien edustus mukana juuri julkaistuissa 

Arkkitehtuurimuseon Arkkitehtuuri kuuluu kaikille -podcasteissa:

Arkkitehtuurimuseon vieraana ovat keskustelemassa Sateenkaarihistorian ystävät ry:n hallituksen jäsen ja sateenkaarihistorian asiantuntija Jean Lukkarinen sekä yksinasuva Herttoniemestä, Sosiaalidemokraattien yksinasuvat -työryhmän toinen puheenjohtaja ja Yksinasuvat ry:n jäsen Anita Hellman.

          - Minkälaisille yksilöille ja yhteisöille suunnittelemme asuntoja ja minkälaiset normit ohjaavat suunnittelua

          - Minkälainen on yksinasuvien naisten historia Suomessa?

          - Entä mitä on queer-arkkitehtuuri?

Mm. näistä keskustellaan jaksossa 2, johon pääsee tästä linkistä:

 https://www.mfa.fi/ark…/jakso-2-ydinperhenormia-haastamassa/

Kaikki podcastit täältä:

https://www.mfa.fi/arkkitehtuurin-monet-tarinat/…


Kuva alla: Tietoa meistä - Arkkitehtuurimuseo (mfa.fi)


Päivitetty 22.03.2023


Lämpimät onnittelut yhdistyksemme perustajalle ja pitkäaikaiselle puheenjohtajalle!🌹❤️ 

Raija Eevalle on luovutettu diakonian kultainen ansiomerkki 20.3.2023

Raija Eevalle kultainen ansiomerkki

Turun tuomiokirkkoseurakunnan johtavalle diakoniatyöntekijälle, valtiotieteiden maisteri Raija Eevalle on myönnetty Diakonian kultainen ansiomerkki. Onnittelemme Raijaa huomionosoituksesta!

Raija Eeva on työskennellyt seurakuntien diakoniassa Turussa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Kuva Pasi Leino

Ansiomerkit Raija Eevalle ja seitsemälle muulle kirkon diakoniassa ansioituneelle henkilölle myönnettiin maanantaina 20. maaliskuuta kirkon diakoniajohtajien iltajuhlassa Oulussa.

Johtava diakoniatyöntekijä Raija Eeva on yksinasuvien valtakunnallinen puolestapuhuja ja vaikuttaja ja Yksinasuvat-yhdistyksen puheenjohtaja. Hän on huomioinut työssään erityisesti yhden hengen talouksien tarpeita sekä palveluhaasteita ja -katveita ja rohkeasti puolustanut yksinelävien asemaa yhteiskunnassa. 

Raija Eevalle kultainen ansiomerkki - Turun ja Kaarinan seurakunnat (turunseurakunnat.fi)Päivitetty 6.3.2023

Vaalinumerot on jaettu ja vaalikeskustelutilaisuudet alkaneet. Seuraa Eduskuntavaalit 2023 -välilehdeltä meille tietoon tulleita tapahtumia, kirjoituksia ja mainoksia. Jaamme niitä myös Facebookissa Yksinasuvat | Facebook 

Muistathan vaalien aikanakin, että yhdistyksemme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Osallistumme tilaisuuksiin pyynöstä mahdollisuuksien mukaan ja edustamme silloin yhdistystä. 


Helmikuu 2023

10.2.2023

Järjestöjen sosiaaliturvaopas 2023 

on julkaistu ja tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista. 

JÄRJESTÖJEN SOSIAALITURVAOPAS 


Tammikuu 2023

11.1.2023

Yhdistyksemme jäsenmaksulaskut kuluvalle vuodelle lähetettiin 10.1.2023. Ole ystävällinen ja maksa lasku viitetietoa käyttäen eräpäivään mennessä. Maksuvaikeuksissa voit olla yhteydessä infoomme

Jäsenmaksut ovat yhdistyksemme ainoa tulo. Sillä maksamme esimerkiksi tämän verkkosivuston sekä posti- ja pankkikulut. Kaikki yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat vapaaehtoisuuden pohjalta eikä palkkakustannuksia tai tilavuokria ole.  

Mitä enemmän olisi maksavia jäseniä, sitä enemmän voisimme tehdä vaikkapa vierailuja eri puolille Suomea, kehittää aluetoimintaa tai tuottaa yksinasuvista materiaalia ja saada näkyvyyttä sekä vaikuttavuutta. Ja toisinpäin, jolloin pienehkö jäsentulo ei mahdollista laajaa näkyvyyttä ja vaikuttamismahdollisuudet ovat rajatummat. 

Jos luet tätä etkä ole vielä jäsenemme, voisitko olla? Tai onko sinulla ystävä, joka voisi olla kiinnostunut jäsenyydestämme? 

Vuosikokouksessa 15.4.2023 valitaan yhdistyksen hallitus. Sieltä voisi löytyä sopiva vaikuttamisen paikka, mutta ihan rivijäsenenäkin voi vaikuttaa yhdessä toisten kanssa. Vai haluatko tukea yhdistystä kannatusjäsenenä? Sekin sopii oikein hyvin. Jäseneksi liittymislomake löytyy ylävalikon Yhdistys ja jäsenyys -välilehdeltä. 

TERVETULOA MUKAAN!


Kuva: pexels-cottonbro-studio-6565756

Joulukuu 2022

18.12.2022

Suomi asuu yksin – STTK:n esitykset yksinasuvien arjen tukemiseksi 

Linkit löytyvät yläpalkin sivulta "Tutkittua tietoa".


16.12.2022

Alla mainittu STTK:n tilaisuus on katsottavissa tätä kirjoittaessa oheisesta linkistä (kohdasta 23:45 alkaen). Videon alla on keskustelua aiheesta:

https://www.sttk.fi/2022/12/16/suomi-asuu-yksin-keskustelutilaisuus/

Tässä on linkki YLE:n uutisointiin tilaisuudesta:

Yksin asuvat suomalaiset on unohdettu, sanoo ekonomisti – näin eriarvoisuus näkyy | Yle Uutiset

Nyt on mahdollisuus kuulla yksinasuvien Suomesta tehdyn selvityksen tuloksia ja kansanedustajien näkemyksiä aiheesta:

STTK järjestää keskustelutilaisuuden 16.12.2022 

Suomi asuu yksin!

Edit 7.12.2022 /Uusi ilmoittautumislinkki, josta kuka tahansa pääsee ilmoittautumaan mukaan paikan päälle tai striimin äärelle, linkkiä saa jakaa:

https://link.webropolsurveys.com/EP/40AC029B0A652262  

Suomessa on 1,3 miljoonaa yksinasuvaa. Vuodesta 1990 alkaen määrä on tuplaantunut. Millainen on yksinasuvan Suomi ja otetaanko hänet huomioon päätöksenteossa?

STTK on teettänyt selvityksen yksinasuvista Suomessa. Sen on laatinut THL:n tutkimuspäällikkö Timo Kauppinen, joka esittelee keskustelutilaisuudessa keskeisiä selvityksen tuloksia. Hänen jälkeensä STTK:n näkökulmia aiheeseen kertoo pääekonomisti Patrizio Lainà.  

Alustuksien jälkeen suurimpien eduskuntapuolueiden edustajat keskustelevat aiheesta. Tilaisuuden juontaa toimittaja Eeva Lehtimäki.  

Paikka: Vision-Sali, Hotelli Scandic Park, Mannerheimintie 46, Helsinki TAI striimi, joka lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille. 

Aika: perjantai 16.12.2022 klo 11–12.30

Ohjelma:  

_klo 11.00 _

Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Antti Palola, STTK

 _klo 11.05_

Yksinasuvien Suomi -selvityksen keskeiset tulokset, tutkimuspäällikkö

Timo Kauppinen

_klo 11.25_

STTK:n kommentit, pääekonomisti Patrizio Lainà

 _klo 11.35_

Suomi asuu yksin! -keskustelu. Kansanedustajat Ville Valkonen

(kokoomus), Kike Elomaa (perussuomalaiset), Henrik Wikström (RKP),

Eeva-Johanna Eloranta (SDP), Pia Lohikoski (vasemmistoliitto) ja Inka

Hopsu (vihreät). Keskustan ja kristillisdemokraattien edustaja

_ilmoitetaan myöhemmin._

_klo 12.30_

Tilaisuus päättyy 

Tilaisuuden juontaa Eeva Lehtimäki.  


Lokakuu 2022

19.10.2022

Yksinasuvat ry on kiinnittänyt vaikuttamistoiminnassaan huomiota työasuntovähennyksen epäoikeudenmukaisuuteen yksinasuvia kohtaan. Yksinasuva ei sitä saa, vaikka se helpottaisi esim. määräaikaisen työn vastaanottamista eikä yksinasuva ole näin samalla viivalla parisuhteessa asuvien tai perheellisten kanssa. 

Yksinasuvienkin koti ja kotipaikkakunta ovat tärkeitä ja sinne voi olla monenlaisia muitakin kuin tunnesidoksia, vaikkapa omaishoitajuutta. Miksi yksinasuvien vakituisen kodin katsotaan laissa olevan vähempiarvoisemman eikä yksinasuva voisi olla yhtä lailla sidottu asuinpaikkaansa kuin esimerkiksi perhe?

Kiitämme yksityishenkilöä, joka on kysynyt asiasta yhdenvartaisuusvaltuutetulta ja jakanut Yksinasuvat ry:lle saamansa vastauksen liittyen verotukseen työasunnon vähennysoikeudesta yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Julkaisemme alla julkisen vastausosan. Vastaus herättää ajatuksia ja niitä voi tuoda esiin uusilla sivuillamme Yksinasuvat | Facebook


"Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Olemme arvioineet asiaasi koskien työasuntovähennystä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella emme voi sanoa, että on tapahtunut syrjintää tai muuta toimintaa, jonka yhdenvertaisuuslaki kieltää.

Yhdenvertaisuuslain 8 §:ssä kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 11 §:n mukaan erilainen kohtelu ei
kuitenkaan ole syrjintää, jos kohtelu perustuu lakiin ja sillä muutoin on hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia. Viranomaisella on myös yhdenvertaisuuslain 5 §:n nojalla velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

Perheettömien ja perheellisten erilainen kohtelu perustuu tuloverolain (1141/2007) [1] 95 a §:ään, jonka mukaan tulonhankkimiskuluja vähennetään, jos verovelvollinen on varsinaisen työpaikkansa sijainnin vuoksi vuokrannut käyttöönsä asunnon (työasunto) ja verovelvollisella on myös toinen asunto, jossa hän puolisonsa tai alaikäisen lapsensa kanssa asuu (vakituinen asunto). Koska erilainen kohtelu perustuu lakiin, on yhdenvertaisuuslain näkökulmasta kysymys siitä, onko säädöksellä hyväksyttävä tavoite, ja onko vähennyksen epääminen yksin asuvilta tavoitteen saavuttamiseksi oikeasuhtainen eli asianmukainen, tarpeellinen ja kohtuullinen keino.

Veroedun rajoittamisella vaikuttaa olevan hyväksyttävät, muun muassa perhepoliittiset tavoitteet. Vähennystä ei myönnetä yksin asuvalle sillä perusteella, ettei yksin asuva ole yhtä lailla sidottu asuinpaikkaansa kuin esimerkiksi perhe, jonka muiden jäsenten työt ja koulut sijaitsevat kotipaikkakunnalla. Yksin asuva voi muuttaa perhettä helpommin uudelle paikkakunnalle ja tarpeen tullen vuokrata vanhan asuntonsa esimerkiksi määräaikaisen työn vuoksi. (Ks. lisätietoja esimerkiksi VaVM 15/2007 vp - HE 57/2007 vp [2].) Arviomme mukaan asiassasi ei käytettävissä olevien tietojen perusteella myöskään ole syytä epäillä keinojen oikeasuhtaisuutta.

Edellä esitettyjen syiden perusteella emme käsittele asiaasi enempää.

Vastauksemme on kuitenkin oikeudellisesti sitomaton arvio. Halutessasi asiassa oikeudellisesti sitovan ratkaisun voit tehdä hakemuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Ohjeet hakemuksen tekemiseen löytyvät alta. Asian käsittely lautakunnassa on maksutonta. Lautakunta ei käsittele asiaa, jota toinen viranomainen jo käsittelee. Lautakunta voi kieltää toimijaa jatkamasta toimintaa, jonka yhdenvertaisuuslaki kieltää. Lisäksi lautakunta voi velvoittaa toimijaa täyttämään velvollisuudet, jotka yhdenvertaisuuslaki toimijalle asettaa. Lautakunta ei voi määrätä maksettavaksi hyvitystä tai vahingonkorvausta.

Hakemuksen tekeminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. [3]

Lainsäädäntöä

Yhdenvertaisuuslaki Finlexissä (1325/2014) [4] 8–11, 13 ja 28 §:t.

Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta Finlexissä (1326/2014) [5] 3 §.

Hallintolaki Finlexissä (434/2003) [6] 2 luku.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, PL 24, 00023
VALTIONEUVOSTO

Diskrimineringsombudsmannens byrå, Bangårdsgatan 9, PB 24, FI-00023
STATSRÅDET

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahat, Ratapihantie 9, PB 24,
FI-00023 STÁHTARÁĐĐI

Office of the Non-Discrimination Ombudsman, Ratapihantie 9, P.O. Box 24,
FI-00023 GOVERNMENT "


1.10.2022

Oletko ehdokkaana eduskuntavaaleissa? Tai tiedätkö ehdokkaan, joka edustaisi yksinasuvia? 

Ole yhteydessä info@yksinasuvat.fi  Tarjoamme mahdollisuuden kertoa verkkosivuillamme ehdokkuudesta ja tavoitteista. Myös Facebook-sivuillamme Yksinasuvat | Facebook voidaan käydä keskustelua ja nostaa yksinasuvien tarpeita esiin vaalityötä varten.  

Eduskuntavaalit 2.4.2023


Syyskuu 2022

21.9.2022

Sofia Julin on Tampereen nuorin kaupunginvaltuutettu (sd.) ja hallintotieteiden yliopisto-opiskelija. Hän kirjoittaa mm. näin: 

"Hallitus unohti yksinasuvat budjettiriihessä. Tämä ei toki yllätä hallitukselta, jonka hallitusohjelmassa yksinasuvat sekä sinkut mainitaan pyöreät nolla kertaa." 

Lue lisää:

Lukijalta | Yksinasuvat unohdettiin taas – "Seuraavaan hallitukseen tarvitaan yksinasuvien ja sinkkujen asioista vastaava ministeri" | Pääkirjoitus & mielipide | Tamperelainen


Pirkanmaan seutu

Keskiviikkona 21.9.2022 klo 17.00

Yksinasuminen elämänmuotona

Tilaisuus, jossa yksinasuvien tilanteesta, tavoitteista ja toiveista alustaa Yksinasuvat ry:n puheenjohtaja Raija Eeva. Pirkanmaalla yksinasuvia kotitalouksia on jo yli 51%.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. 

Laikku, Keskustori 4, Tampere / Kokoustila Syrjä (4. kerros) 

Tiedustelut: Anita Ranta puh. 0405074034.

Kulttuuritalo Laikku | Kulttuuritalo Laikku


5.9.2022

Asutko sinä yksin vai yhdessä? 

Kuuntele, miten Radio Suomen Päivässä keskusteltiin aiheesta Budjetin anti yksinasuvalle. Haastateltavana puheenjohtajamme Raija Eeva.

Budjetin anti yksinasuvalle | Yle Areena – podcastit

*****

Facebook

Olemme päätyneet poistamaan nykyisen ongelmallisen Facebook-tilimme ja nykyiset sivut jäävät pois. Luomme uuden yhteisösivun ja linkitämme sen osoitteen ajallaan Yhteystiedot -sivullemme. 


Elokuu 2022

29.8.2022

Taloussanomat uutisoi 27.8.2022:

"Yksinelävistä ihmisistä iso osa on vähävaraisia, ja inflaation kiihtyminen panee monen talouden entistä tiukemmalle. Helsingin yliopiston professori Niku Määttänen ja Yksinasuvat ry:n puheenjohtaja Raija Eeva pitävät aikeita korottaa lapsilisiä huonona keinona helpottaa inflaatiosta kärsivien elämää." 

Artikkeli löytyy täältä: Inflaatio koettelee yksinasujia - Taloussanomat - Ilta-Sanomat (is.fi)

2.8.2022

Karjalaisessa 15.7.2022 sivuilla 17-19 mielenkiintoiset artikkelit, jotka ovat valitettavasti maksumuurin takana. Piia, 32v. ja Eija, 53v. kertovat omasta yksinasumisestaan. Myös puheenjohtajaamme Raija Eevaa on haastateltu. 

Joensuulainen Piia Savallampi, 32, on yksi Suomen 1,28 miljoonasta yksinasuvasta (karjalainen.fi)

Toukokuu 2022

28.5.2022

Helsingin Uutiset julkaisi tänään 28.5.2022 artikkelin "Kahden hengen kotitalous on yhä yhteiskunnan normi". Jutun perusteella toimittaja on tutustunut tällä sivulla luettavissa olevaan lausuntoomme asuntopoliittiseen ohjelmaan. Kiitämme toimittajaa ja haastateltavaa juttuvinkin toteuttamisesta.  

Sivu 10 | 28.5.2022 | Kaakko (media.fi)

Kuvassa alla on puheenjohtajamme Raija Eeva Itäkeskuksen krijastossa järjestämässämme luento- ja keskustelutilaiuudessa perjantaina 27.5.2022. Raijalla on valtava tietomäärä, jota hän on aina valmis jakamaan. Kiitokset Raijalle ja tilaisuuteen osallistuneille hyvästä keskustelusta. 

16.5.2022

Haluatko kertoa omista kokemuksistasi ja ajatuksistasi yksinasuvana? 

Yhdistykseltä pyydetään ajoittain yksinasuvia haastateltaviksi eri medioihin. Tarvitsemme lisää haastatteluhalukkaita jäseniä tiedoksemme, jotta saamme julkisuuteen paremmin ja monipuolisemmin tietoa yksinasuvista. Jos sinua kiinnostaa osallistua juttujen tekoon ja kertoa kokemuksistasi, niin lähetä viestiä info(at)yksinasuvat.fi ja kerro samalla antaisitko myös kasvosi näkyviin (esim. televisio tai lehtikuva). 

*****

Muistutuksena, että info(at)yksinasuvat.fi -osoitteeseen voi lähettää kommentteja, palautetta ja toiveita yhdistyksen toimintaan liittyen.

*****

Helsingin Yksinasuvat järjestää perjantaina 27.5.2022 klo 16-18 Itäkeskuksen kirjastossa kokoushuone Kanervassa luento- ja keskustelutilaisuuden ”Elämänmuotona yksinasuminen”. Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Luennon pitää Yksinasuvat ry:n puheenjohtaja Raija Eeva ja mukana on yhdistyksen jäseniä. 

Tervetuloa  kuuntelemaan ja keskustelemaan!

*****

Eduskunnan tarkastusvaliokunta pyysi 5.5.2022 Yksinasuvat ry:ltä asiantuntijaa tarkastusvaliokunnan kuultavaksi sekä kirjallista asiantuntijalausuntoa liittyen VNS 12/2021 vp Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021-2028.
Lausuntoon pyydettiin tiivistetty kuvaus yksinasujista, yksinasuvien tilanteen parantamistoimet ja niiden vaikutukset sekä yksinasuvien tilanteen parantamiseen liittyvät haasteet. Pikaisesta aikataulusta huolimatta yhdistyksen hallitus sai lausunnon tehtyä ja puheenjohtajamme Raija Eeva oli valiokunnan kuultavana 11.5.2022. Lausunnosta keskustellaan seuraavassa jäsenten etätapaamisessa 5.6.2022.

*****

MTV3 Uutisaamussa keskusteltiin yksinasuvista 11.5.2022

Asiantuntijat kertovat, miksi yksinasuminen yleistyy ja miten se vaikuttaa hyvinvointiin - MTVuutiset.fi

Yksinasuvat ry:n puheenjohtaja Raija Eeva sekä tutkimusprofessori Osmo Kontula vastaavat toimittajan kysymyksiin ja Anniina kertoo omasta yksinasumisestaan.

Huhtikuu 2022

26.4.2022

Yksinasuvat ry:n vuosikokous pidettiin Turussa 24.4.2022. Mukana olleilla oli suut hymyssä Marjan maistuvan kasviskeiton jälkeen. Kuvan otti sihteerimme Anita Ranta.

5.4.2022

JÄSENILLE 

Tervetuloa Yksinasuvat ry:n vuosikokoukseen Turussa su 24.4.2022! Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohje löytyvät saamastasi jäsenkirjeestä. 

Terveisin hallitus

Maaliskuu 2022

20.3.2022

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimusaika on 1.5.2020-31.12.2022 asti ja tutkimusosioita löytyy useampia. 

Miten Suomi voi? | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Ohessa linkki yhteen tutkimusosioon (8.2.2021), jossa mainitaan mm. yksinasuvien työhyvinvoinnin (työn imun, työuupumuksen ja tylsistymisen) olleen muita heikompaa jo ennen koronaa. Pakotettu etätyö voi olla erityisesti yksinasuville riskitekijä. 

Hakanen ja Kaltiainen: Miten Suomi voi? -tulosjulkistus 8.2.2021_2 by Työterveyslaitos - Issuu

Helmikuu 2022

18.2.2022

SPR:n tiedotteesta 14.2.2022 poimittu:

"Punainen Risti tutki ensimmäistä kertaa laajemmin yksinäisyyttä, syitä yksinäisyyden taustalla ja sen vaikutuksia. Yksinäisyysbarometrin toteutti Taloustutkimus tammikuussa 2022. Punainen Risti seuraa jatkossa säännöllisesti barometrin avulla yksinäisyyden tilaa Suomessa."

Linkki tiedotteeseen: Katkaistaan yksinäisyyden kierre yhdessä - Punainen Risti

Yksinäisyysbarometri 2022. Tutkimusraportti. SPR (25 sivua)

Linkki esitykseen: PowerPoint-esitys (punainenristi.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Tammikuu 2022

3.2.2022

Yksinasuvien haasteita pohtimaan on perustettu työryhmä, jonka osallistujia ja toimintaa kannattaa seurata ja mahdollisuuksien mukaan kommentoida, jotta pohdinnasta seuraa yksinasuville positiivisia tuloksia.

SDP:lle työryhmä pohtimaan yksinasuvien haasteita – Anneli Kiljusesta puheenjohtaja | Demokraatti.fi


Artikkeli yksinasuvista Hufvudstadsbladetissa linkkinä (maksumuurin takana) 

https://www.hbl.fi/artikel/harriet-hagelberg-vet-att-den-som-bor-ensam-maste-gardera-sig-lite-extra/


Tutkimus luonnon ja yhteisöllisyyden vaikutuksista yksinäisyyden kokemuksiin
https://yle.fi/uutiset/3-12242098

Joulukuu 2021

7.12.2021

Yksinasuvien positiivinen mielenterveys, elämänlaatu ja sosiaalinen tuki (POMELA -hanke) -loppuseminaari

POMELA -hankkeessa on tutkittu millaiset tekijät liittyvät yksinasuvien positiiviseen mielenterveyteen ja elämänlaatuun, ja kokevatko he saavansa riittävästi sosiaalista tukea. Hankkeessa on selvitetty lisäksi millaisia merkityksiä ja kokemuksia yksinasuvat näihin liittävät. Myös terveys- ja muiden palveluiden käyttöä sekä muutoksia yksinasuvien mielenterveydessä ja elämänlaadussa on tarkasteltu. (Lähde/järjestäjä THL)

Täällä on tutkimuksen julkaisu:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/suomalaisten-yksinelavien-positiivinen-mielenterveys-elamanlaatu-ja-sosiaalinen-tuki-pomela-hanke-/pomela-hankkeen-tutkimustuloksia

Marraskuu 2021

22.11.2021

Kalevi Sorsa -säätiön uusi julkaisu ”Yksinasuvat esiin! Miten huomioida yksinasuvat politiikassa” tarkastelee yksinasumista kriittisesti hyvinvoinnin, toimeentulon, puoluepolitiikan ja koronakriisin näkökulmista:

Miten yksinasuvien sosioekonominen asema eroaa parisuhteessa eläviin ja perheellisiin verrattuna? Miten yksinasumista on käsitelty poliittisessa päätöksenteossa? Millä toimilla valtion tulisi edistää yhdenvertaisuutta ja kohentaa yksinasuvien asemaa?

https://sorsafoundation.fi/yksinasuvien-asemaa-on-edistettava-puolueiden-yhteistyolla/

Julkaisu kokonaisuudessaan PDF-muodossa:

KSS_Yksinasuvat_esiin_Web.pdf (sorsafoundation.fi)