Yksinasuvat ry yhdistyksenä

Yhdistyksen tehtävä:

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yksinasuvien sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Päätarkoituksenamme on yksinasuvien inhimillisen ja tasavertaisen elämän toteutuminen yhteiskunnassa. Erityisesti pyrimme estämään ja ehkäisemään sosiaalisesta ja taloudellisesta syrjäytymisestä aiheutuvia haittoja. Edistämme Yksinasuvat ry:ssä yksinasuvien perusturvallisuutta, keskinäistä yhteistoimintaa ja kannustamme omaehtoiseen kansalaistoimintaan.

Vuonna 2019 yksinasuvia oli Suomessa 1 221 456 ​henkilöä ja asuntokunnista lähes 45 % oli yhden hengen asuntokuntia (Tilastokeskus, 2019) . Suurista luvuista huolimatta yksinasuvien taloudellinen asema ei ole yhdenvertainen suhteessa parisuhteessa eläviin. Yhteiskuntaa rakennetaan edelleen valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti, vaikka yksinasuvia on asuntokunnista lähes puolet - ja suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet.

Yksinasuvat ry:n jäsenistä lähes puolet on elänyt perhe-elämää myös aikuisena. Jokaisen kohdalle voi osua yksinasumista, joko koko aikuisiän tai ajoittain. On tavallista, että yksinasuminen pitenee ja jää jopa pysyväksi asumisen muodoksi ikääntymisen myötä. Yksinasuvat ry fokusoi toimintansa tähän saumaan, onpa se sitten pitkä tai lyhyt.

Yksinasuva kantaa asumisesta ja elinkustannuksista aiheutuvat kulut ilman mahdollisuuksia jakaa niitä toisen tulontuojan kanssa. Yksiön neliöhinta on noin kolmannes korkeampi kuin kolmioiden tai suurempien asuntojen neliöhinta. Pienten asuntojen vuokrat ovat suhteessa kalliimmat. Markkinataloudessa kuluttajapalvelut ja -tuotteet hinnoitellaan ns. määräalennuksella. Näistä ja monesta muusta syystä johtuen yksinasuvan syrjäytymisen riski kasvaa. Taloudellinen ja sosiaalinen syrjäytyminen voivat muodostaa negatiivisen kehän.


Yksinasuva kokee perhekeskeisessä yhteiskunnassa usein jäävänsä yksin haasteineen.Yksinasuvat ry valvoo yksinasuvien etua. Inhimillisten ja tasavertaisten elämän edellytysten edistäminen yksinasuvalle on keskeisin tehtävämme. 


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellämme on seuraavia toimintamuotoja: 


1. Edunvalvonta ja asennemuokkaus
Seuraamme yksinasuvien aseman kehitystä, teemme aloitteita ja esityksiä sekä annamme lausuntoja. Järjestämme neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia sekä keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia. Osallistumme yksinasuvien kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja toimimme yhteistyössä toimintamme kannalta tärkeiden koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa. 


2. Tutkimustoiminta 
Seuraamme aktiivisesti yksinasuvia koskevaa tutkimusta, keräämme tutkimustuloksia ja tiedotamme niistä. Lisäksi laadimme tutkimusaloitteita ja tuotamme omaa tutkimusta edunvalvonnan tueksi.


3. Tiedotus ja julkaisutoiminta 
Yhdistyksessä harjoitetaan Yksinasuvat ry:n tarkoitukseen liittyvää julkaisutoimintaa ja tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta sekä kannanotoista joukkoviestimille, viranomaisille ja yleisölle. Yhdistys tiedottaa myös tilaisuuksista, tapahtumista sekä muusta toiminnasta ja mielenkiintoisista asioista yhdistyksen jäsenistöä ja sidosryhmiä.


4. Henkinen tuki ja neuvonta 
Järjestämme vertaistukihenkilöiden koulutusta ja välitystä, minkä lisäksi tarjoamme muuta yhdistyksen tarkoitukseen ja toimintaan liittyvää sosiaalista ja henkistä tukea ja neuvontaa. 


5. Yhteistyö 
Toimimme yhteistyössä muiden yksinasuvien hyväksi toimivien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Yhdistyksen säännöt:

Jäsenyys: 

Liittymällä jäseneksi:

- Autat yhdistyksemme työtä yksinasuvien edunvalvonnassa ja yksinasuvien asioiden ajamisessa

- Pääset halutessasi mukaan vertaistukitoimintaan ja vaikuttamistyöhön. Voit myös osallistua jäsenille tarkoitettuihin keskusteluihin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan

Vuoden 2020 jäsenmaksu päätettiin  27.6.2020 pidetyssä vuosikokouksessa. Jäsenmaksu on työssäkäyviltä 20 €, eläkeläisiltä, työttömiltä ja opiskelijoilta 10 €. Saapuneet hakemukset käsitellään hakemusta seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa, minkä jälkeen lähetämme jäsenmaksulaskun ilmoittamaasi sähköposti- tai maapostiosoitteeseen. Kaikki ovat tervetulleita Yksinasuvat ry:n jäseniksi! 

Yksinasuminen voi olla väliaikainen tai pysyvä elämänvaihe. Useimmat meistä suomalaisista asuvat yksin jossain vaiheessa elämäänsä. Tälläkin hetkellä noin 1,1 miljoonaa suomalaista asuu yksin. Tule mukaan edistämään yksinasuvan yhdenvertaista sosiaalista, taloudellista, oikeudellista ja terveydellistä asemaa suhteessa parillisiin ihmisiin! 

Voit hakea jäsenyyttä riippumatta omasta perhetilanteestasi tai asumismuodostasi.

Suosittelemme lukemaan yhdistyksen säännöt ennen liittymistä.

Jäsenmaksu on vuonna 2021 työssäkäyviltä jäseniltä 20 € vuodessa, työttömiltä, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta 10 € vuodessa. 

Jos et halua liittyä varsinaiseksi jäseneksi, mutta haluat kannattaa toimintaamme, voit maksaa kannatusmaksun tilillemme:

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Liedon Säästöpankki FI66 4309 0010 0993 64.


Otamme vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja.
Liittymislomake:

Eroaminen:

Yhdistyksestä voi erota Yhteystiedot-sivulta löytyvällä lomakkeella, sähköpostitse tai postitse. Eroilmoituksen käsittelyn jälkeen kaikki jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä. Sääntöjen mukaisesti poistamme henkilön tiedot jäsenrekisteristä myös, jos hän on jättänyt jäsenmaksut maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.