Yksinasuvat ry yhdistyksenä

Päivitetty 30.5.2022

Yhdistyksen tehtävä:

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yksinasuvien sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Päätarkoituksenamme on yksinasuvien inhimillisen ja tasavertaisen elämän toteutuminen yhteiskunnassa. Erityisesti pyrimme estämään ja ehkäisemään sosiaalisesta ja taloudellisesta syrjäytymisestä aiheutuvia haittoja. Edistämme Yksinasuvat ry:ssä yksinasuvien perusturvallisuutta, keskinäistä yhteistoimintaa ja kannustamme omaehtoiseen kansalaistoimintaan.

- Yksinasumisen kasvu hidastui vuonna 2021.

- Yksinasuvien määrä kasvoi 28 000 hengellä, joka on yli 4 000 henkeä vähemmän kuin edellisvuonna.

- Yksinasuvia oli vuoden 2021 lopussa 1,28 miljoonaa, joista 45 % on 60 vuotta täyttäneitä.

- Pieniä yhden ja kahden hengen asuntokuntia on 78 % kaikista asuntokunnista.

- Yksinasuvien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 1990.

Yksinasumisen kasvu hidastui vuonna 2021 - Tilastokeskus (stat.fi)

Suurista luvuista huolimatta yksinasuvien taloudellinen ja lainsäädännöllinen asema ei ole yhdenvertainen suhteessa parisuhteessa eläviin. Yhteiskuntaa rakennetaan edelleen valtaosin kahden aikuisen tuloilla elävien kotitalouksien maksukyvyn mukaisesti, vaikka yksinasuvia on asuntokunnista lähes puolet - ja suurimmissa kaupungeissa jo yli puolet.


Pääkohdat


Jokaisen kohdalle voi osua yksinasumista, joko koko aikuisiän tai ajoittain. 

Yksinasuva kantaa asumisesta ja elinkustannuksista aiheutuvat kulut ilman mahdollisuuksia jakaa niitä toisen tulontuojan kanssa. Yksiön neliöhinta on noin kolmannes korkeampi kuin kolmioiden tai suurempien asuntojen neliöhinta. Pienten asuntojen vuokrat ovat suhteessa kalliimmat. Markkinataloudessa kuluttajapalvelut ja -tuotteet hinnoitellaan ns. määräalennuksella. Näistä ja monesta muusta syystä johtuen yksinasuvan elinkustannukset ovat parisuhteessa eläviä korkeammat.

Yksinasuva kokee perhekeskeisessä yhteiskunnassa usein jäävänsä yksin haasteineen.Yksinasuvat ry valvoo yksinasuvien etua. Inhimillisten ja tasavertaisten elämän edellytysten edistäminen yksinasuvalle on keskeisin tehtävämme. 

Miten toimimme käytännössä?

Yhdistystyötä tehdään vapaaehtoistyönä.

•        Teemme aloitteita ja esityksiä

•        Annamme lausuntoja

•        Osallistumme yksinasuvien kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin

•        Toimimme yhteistyössä toimintamme kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa


Tutustu yhdistykseen ja tule mukaan vaikuttamaan!


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistyksellämme on seuraavia toimintamuotoja: 


1. Edunvalvonta ja asennemuokkaus
Seuraamme yksinasuvien aseman kehitystä, teemme aloitteita ja esityksiä sekä annamme lausuntoja. Osallistumme yksinasuvien kannalta merkittäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja toimimme yhteistyössä toimintamme kannalta tärkeiden koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa. 


2. Tutkimustoiminta 
Seuraamme aktiivisesti yksinasuvia koskevaa tutkimusta, keräämme tutkimustuloksia ja tiedotamme niistä. Teemme yhteistyötä yksinasuvia koskevissa tutkimushankkeissa ja laadimme tutkimusaloitteita.


3. Tiedotus ja julkaisutoiminta 
Yksinasuvat ry:n antaa mielellään haastatteluja sekä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta sekä kannanotoista joukkoviestimille, viranomaisille ja yleisölle. Yhdistys tiedottaa myös tilaisuuksista, tapahtumista sekä muusta toiminnasta ja mielenkiintoisista asioista yhdistyksen jäsenistöä ja sidosryhmiä.


4. Henkinen tuki ja neuvonta 
Yhdistyksellä on aluetoimintaa ja Google Meet -tapaamisia, jotka tarjoavat vertaistukea yksinasuville.


5. Yhteistyö 
Toimimme yhteistyössä muiden yksinasuvien hyväksi toimivien koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa. Yhdistyksen säännöt:

Jäsenyys: 

Kaikki ovat tervetulleita Yksinasuvat ry:n jäseniksi! 

Useimmat meistä suomalaisista asuvat yksin jossain vaiheessa elämäänsä. Tälläkin hetkellä noin 1,28 miljoonaa suomalaista asuu yksin. Tule mukaan edistämään yksinasuvan yhdenvertaista sosiaalista, taloudellista, oikeudellista ja terveydellistä asemaa suhteessa parillisiin ihmisiin! 

Voit hakea jäsenyyttä riippumatta omasta perhetilanteestasi tai asumismuodostasi.

Suosittelemme lukemaan yhdistyksen säännöt ennen liittymistä.


Liittymällä jäseneksi:

- Autat yhdistyksemme työtä yksinasuvien edunvalvonnassa ja yksinasuvien asioiden ajamisessa

- Pääset halutessasi mukaan vertaistukitoimintaan ja vaikuttamistyöhön. Voit myös osallistua jäsenille tarkoitettuihin keskusteluihin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan

Saapuneet jäsenhakemukset käsitellään hakemusta seuraavassa yhdistyksen hallituksen kokouksessa, minkä jälkeen lähetämme jäsenmaksulaskun ilmoittamaasi sähköposti- tai maapostiosoitteeseen. 

Jäsenmaksusta päätetään kevään vuosikokouksessa. Keväällä 2022 päätettiin jäsenmaksulaskutuksen olevan ensi vuoden alusta alkaen tammikuussa. 

Jäsenmaksu on vuonna 2022 ja 2023 työssäkäyviltä jäseniltä 20 € vuodessa, työttömiltä, eläkeläisiltä ja opiskelijoilta 10 € vuodessa. 


Jos et halua liittyä varsinaiseksi jäseneksi, mutta haluat kannattaa toimintaamme, voit maksaa sinulle sopivan suuruisen kannatusmaksun tilillemme:

Liedon Säästöpankki FI66 4309 0010 0993 64

Otamme vastaan myös lahjoituksia ja testamentteja. 
Liittymislomake:

Eroaminen:

Yhdistyksestä voi erota Yhteystiedot-sivulta löytyvällä lomakkeella, sähköpostitse tai postitse. Eroilmoituksen käsittelyn jälkeen kaikki jäsenen tiedot poistetaan jäsenrekisteristä. Sääntöjen mukaisesti poistamme henkilön tiedot jäsenrekisteristä myös, jos hän on jättänyt jäsenmaksut maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.