På Svenska

Välkommen till Ensamboende i Finland rf:s hemsidor.

Ensamboende i Finland r.f. är en riksomfattande förening.

Föreningens uppgift är att förbättra de ensamboendes sociala, ekonomiska, rättsliga och hälsomässiga ställning. Huvuduppgiften är att förverkliga ett människovärdigt och likvärdigt liv de ensamboende i vårt samhälle. Speciellt strävar vår förening till att förhindra och förebygga de skadliga effekterna av att ensamboende blir socialt och ekonomiskt marginaliserade.  Föreningen bidrar till att öka ensamboendes grundtrygghet och samverkan mellan ensamboende samt uppmuntrar ensamboende till egen spontan medborgaraktivitet.

Vi följer med utvecklingen av de ensamboendes ställning, vi tar initiativ och gör förslag och ger utlåtanden. Vi ordnar förhandlings-, skolnings-, diskussions- och föreläsningstillfällen. Vi deltar i samhällsdiskussioner som är viktiga ur ensamboendes synvinkel och vi samarbetar med för vår verksamhet betydelsefulla inhemska och utländska föreningar.