Vaikuttamistoiminta

Yhdistys pyrkii edistämään yksinasuvien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta muun muassa seuraavissa asioissa:

 • asumisessa
 • kuluttajana
 • lainsäädännössä
 • sosiaaliturvassa
 • tutkimuksessa
 • verotuksessa

Välitämme yksinasumista koskevaa tietoa ja kysymyksiä päättäjille, viranomaisille ja yksinasuville itselleen.Mitä voit itse tehdä?

 • Ota kantaa yllä mainittuihin asioihin.
 • Tee aloite. Välitämme jäsentemme ideoita ja aloitteita muille jäsenille ja niille tahoille, joita aloite koskee.
 • Tule mukaan yhdistyksen vapaaehtoistyöhön.
 • Vaikuta markkinoihin vaatimalla esimerkiksi yhdenvertaisia yksikköhintoja myös pienten määrien ostajalle tai yksinmatkustavalle.
 • Toimi.

Ajankohtaista

Olemme lähettäneet sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsti Varhilalle ja Ylelle vaikuttamissähköpostin koskien suunniteltua liikkumisrajoituslainsäädäntöä:

" Kirsti Varhila,

otan yhteyttä, koska olen huolissani yksinasuvien asemasta liikkumisrajoituslainsäädännössä. Parisuhteessa ja perheissä eläville suunniteltu laki säilyttäisi ihmiskontaktit ulkona liikkuessakin. Sen sijaan laki tulisi edellyttämään yksinasuvilta totaalista sosiaalisista kontakteista kieltäytymistä, koska niitä ei ole olemassa kotonakaan. Moni yksinasuva on korona-aikana ylläpitänyt ystävyyssuhteitaan liikkumalla yhdessä ystävänsä kanssa ulkona. Monet yksinasuvat ovat kertoneet, että he ovat olleet arkoja kutsumaan ystäviään pieniin koteihinsa. Sen sijaan he ovat lisänneet ulkoiluja ystäviensä kanssa. Yksinasuvat tarvitsevat muutakin kuin vain puhelin tai some-yhteyksiä. 

Nyt suunniteltu laki tulisi kohtelemaan eriarvoisesti eri väestöryhmiä suhteessa ihmiskontakteihin. Yksinasuvilla on pariskuntia ja perheitä suurempi riski yksinäisyydelle. Yksinasuvien mielenhyvinvointi on ollut suurella koetuksella, kun yksinasuvien luonnolliset tavat arjen sosiaalisille kontakteille ovat korona-aikana estyneet. 

Lain tulisi olla yhdenvertainen kaikille aikuisille tai lakiin tulisi ottaa mukaan näkökulmia, jotka mahdollistaisivat yksinasuville edes yhden sosiaalisen kontaktin ja liikkumisen hänen kanssaan yhdessä ulkona, sillä se saattaa olla ainoa kantava voimavara yksinasuvan arjessa. 

Tällä hetkellä moni yksinasuva käy ulkoiluttamassa yksinasuvaa vanhempaansa, joka ei asu samassa taloudessa tai tapaa seurustelukumppaniaan, joka ei asu samassa taloudessa tai tapaa alaikäistä lastaan, joka asuu toisen vanhemman kanssa tai tapaa jotain ystäväänsä säännöllisesti oman hyvinvointinsa vuoksi. Yksinasuvien sosiaalisista kontakteista tulisi huolehtia. Tai toimia vaihtoehtoisesti niin, että liikkumisrajoitukset vaativat kaikilta aikuisilta yhtä paljon. 

Yksinasuvia on jo 1,2 miljoonaa. 


Raija Eeva

Yksinasuvat ry

puheenjohtaja"